Preview Mode Links will not work in preview mode

En Skånsk Klassiker


Oct 1, 2020

Komikern Lovisa Henriksson gästar En Skånsk Klassiker och agerar livscoach till Eva. Det blir snusplanering, vikten av att hålla en god hygien och brist på geografisk kunskap. Väl mött!

Ps. Eva vet fortfarande inte hur långt ett maraton är.