Preview Mode Links will not work in preview mode

En Skånsk Klassiker


Jun 17, 2021

Han har cyklat från Lund till Venedig, blivit bestulen på sin cykel utanför Pilsner Urquell i Tjeckien och betonar vikten av att fråga folk om vatten, mingla när du sitter på cykelsadeln. Kan En Skånsk Klassiker gästas av en bättre cykelcoach än Henke Håkansson? Jag tror bannemej inte det.