Preview Mode Links will not work in preview mode

En Skånsk Klassiker


Feb 4, 2021

Gåshud! En Skånsk Klassiker gästas av en Kalvinknatet-vinnare, Elvira Gullis Gullberg som ger en fullgenomgång över fenomenet löpning och kanske kan Eva förvandlas från lunkare till en helt okej löpare. Ps. Minns ni det äckliga beep-testet?